ACTUALITAT

La función interventora y la gestión de documentos

27 de juny 2017, 10:54 publicada per Anahí Casadesús de Mingo

Nuevo post en el blog Factor GDA


¿A quién le toca organizar los documentos?

31 de maig 2017, 2:28 publicada per Anahí Casadesús de Mingo

Nuevo post en el blog Factor GDA


El círculo roto

30 de maig 2017, 3:11 publicada per Anahí Casadesús de Mingo

Nuevo post en el blog Factor GDA


¿Algoritmo o procedimiento administrativo? ¡Democracia!

10 de maig 2017, 23:06 publicada per Anahí Casadesús de Mingo

Nuevo post en el blog Factor GDA


¿Un retorno al papel?

9 de maig 2017, 2:18 publicada per Anahí Casadesús de Mingo

Nuevo post en el blog Factor GDA

Jornada: Els arxius històrics en l’entorn digital

24 d’abr. 2017, 7:56 publicada per Anahí Casadesús de Mingo

Els arxius històrics no són institucions estàtiques, que es limiten a conservar a perpetuïtat el patrimoni documental; són centres d’accés a la informació oberts a tota la ciutadania. Els temps actuals proporcionen una bateria d’eines i solucions tecnològiques que permeten millorar l’accés a qualsevol document, des de l’alta edat mitjana fins al segle XXI. Els professionals dels arxius han d’incorporar aquests aspectes, tot respectant i mantenint l’experiència adquirida al llarg dels segles. Donar accés a documents originals de qualsevol època mitjançant les noves tecnologies és el valor afegit que ofereixen els arxius històrics en la Societat del Coneixement, l’única roca de certesa en temps de la postveritat. Però, com ho podem fer?

Aquesta jornada vol donar algunes respostes a aquesta pregunta, amb la presentació de diverses experiències i projectes que apliquen algun element tecnològic en el tractament i la difusió de fons documentals custodiats en arxius històrics. La clau de volta de l’èxit no és només aplicar la tecnologia. Cal anar més enllà, cercar la interdisciplinarietat i establir una comunicació entre tots els actors. Per aquest motiu es volen proporcionar punts de vista diferents, que tinguin contacte amb la gestió de la informació i responguin a qüestions estratègiques que afecten als arxius històrics: Quines oportunitats ofereix el Big Data? Com gestionarem els fons privats digitals? Com s’ha d’afrontar la preservació digital a llarg termini? Com es poden aplicar les tecnologies de representació de dades? Quines possibilitats ofereix el reconeixement de caràcters automàtic?

Cal aprofitar el coneixement adquirit per oferir nous productes de difusió que trenquin amb la visió tradicional dels arxius històrics, com ara l’aplicació de sistemes d’informació geogràfica, la recuperació de dades de documents manuscrits o, fins i tot, la gestió i l’explotació dels arxius digitals.

Tanmateix, els continguts de la jornada no es limiten a la mera exposició d’experiències. Es vol crear un debat que enriqueixi i posi en valor la necessària transformació dels arxius històrics, i aquesta no serà possible sense la participació proactiva dels seus professionals.


Trobareu més informació i us podeu inscriure aquí.

¿Sueñan los androides con archivos digitales?

20 d’abr. 2017, 6:28 publicada per Anahí Casadesús de Mingo

Nuevo post en el blog Factor GDA.


Participación de la ESAGED en el #GIGAPP2017

6 d’abr. 2017, 8:59 publicada per Anahí Casadesús de Mingo

La Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos (ESAGED–UAB) participará nuevamente en el VIII Congre­so Internacio­nal en Gobierno, Ad­mi­nis­tra­ción y Po­lí­ti­cas Pú­bli­cas #GI­GAPP2017 que bajo el título "Gobernando el futuro: Iberoamérica en la encrucijada" se celebrará del 25 al 28 de septiembre en Madrid, organizado por el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Este Congreso Internacional, que se celebra anualmente en Madrid desde 2010, ha logrado constituirse en un evento de referencia dentro de la comunidad iberoamericana de investigadores académicos, estudiantes y/o funcionarios públicos en las áreas temáticas de gobierno, administración y políticas públicas.


En el seno del Congreso y con el apoyo de varias organizaciones amigas (de ámbito nacional e internacional, así como algunos organismos multilaterales), se ha construido y consolidado la Comunidad GIGAPP, una red abierta y creciente compuesta ya por más de 750 investigadores de América Latina, España y Portugal, y por más de 40 organizaciones con las que se han suscrito varios convenios y alianzas estratégicas para impulsar proyectos e iniciativas de investigación, docencia y extensión académica.


En dicho congreso, Anahí Casadesús y Remei Perpinyà, de la ESAGED-UAB, coordinan el grupo de trabajo 'Gestión de documentos para administraciones más transparentes(2017-29)' en el que ya pueden presentarse propuestas de comunicaciones y ponencias, hasta el 26 de mayo. Es ya el segundo año en que en este congreso se propone y se acepta un Grupo de Trabajo sobre gestión de documentos en la administración pública, lo que supone una buena oportunidad para dar a conocer las aportaciones de la archivística y la gestión de documentos para mejorar la transparencia.


El Grupo de Trabajo admite propuestas de comunicaciones y ponencias hasta el 26 de mayo. En caso de ser aceptadas las propuestas, los documentos definitivos deberán enviarse antes del 4 de septiembre de 2017 (improrrogable). Aquí tenéis el enlace a la Convocatoria y las normas para participar.
Se puede consultar más información en la web del congreso. Para cualquier duda sobre cómo participar en el Grupo de Trabajo de la ESAGED-UAB se puede enviar un correo electrónico a comunicacio.esaged@uab.cat

Archivos: la calderilla de la administración

4 d’abr. 2017, 8:49 publicada per Anahí Casadesús de Mingo

Nuevo post en el blog Factor GDA


VI Premi CIEU-FUABformació 2017 a la persona més emprenedora

3 d’abr. 2017, 2:35 publicada per Anahí Casadesús de Mingo

Marta Sáiz, guanyadora a la categoria ESAGED
Marta Sáiz, guanyadora a la categoria ESAGED


El dia 30 de març es va celebrar el VI Premi CIEU-FUABformació 2017 a la persona més emprenedora. L’acte va oferir un reconeixement als/les estudiants més emprenedors/es de les Escoles de la FUABformació. En concret, a part de la possibilitat de rebre assessorament gratuït per part del CIEU i la xarxa de contactes que el centre posa en disposició de les persones guardonades, en aquesta edició, el premi ha tingut una dotació total de 1000 euros que han estat repartits a parts iguals (200 euros) entre cadascuna de les cinc categories premiades: Turisme-EUTDH, Direcció Hotelera-EUTDH, ESAGED, EPSI i Resta-UAB. Els alumnes (i ex-alumnes) premiats/des han estat: Neus Escarré Castillo (pel projecte “Casa Rural Can Canà, Bor -Lleida-”) a la categoria Turisme-EUTDH; Richard Glezmar (pel projecte “Restaurant Alkaline”) a la categoria Direcció Hotelera-EUTDH; en el cas de la categoria ESAGED, la guanyadora va ser Marta Saiz Montero pel projecte “DivulgArxiu”; Sergio López Rodríguez va ser el guanyador de la categoria EPSI amb el projecte “AppSI”; finalment, Carlos Alonso Martínez va ser la persona guanyadora a la categoria Resta-UAB amb el projecte “Club d’Emprenedoria de la Facultat d’Economia i Empresa (UAB)”.

En l’acte hi va participar en Rafa Serra, soci-fundador d’entre d’altres empreses de Gruppit (gruppit.com) i Viatges Temps d’Oci (www.tempsdoci.com), qui va fer una xerrada sobre la seva història emprenedora. D’altra banda, la Maria Noguera (directora de Estudis de l’EUTDH) i el David Urbano (direcció del CIEU) van participar també en la ponència del premi. Aquests últims, juntament amb l’Andreu Turró (membre del comitè científic del CIEU) i Sebastián Aparicio (tècnic del CIEU), van formar part del jurat del premi.

L'objectiu fonamental d'aquest esdeveniment ha estat fomentar l'esperit emprenedor i la innovació entre els membres de la comunitat de les Escoles de la FUABformació i en general de la UAB. D'aquesta manera, el jurat, va tenir en compte els següents criteris: l'esperit emprenedor dels participants; les accions emprenedores dutes a terme; i l'originalitat i grau d'innovació de les accions emprenedores desenvolupades. A més, també es va considerar la perspectiva actual i futura dels projectes emprenedors desenvolupats per part dels participants en el premi.

1-10 of 81