actualitat‎ > ‎

Maduresa en Gestió Documental per la Transparència

9 de juny 2016, 2:19 publicada per Anahí Casadesús de Mingo

L'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya presenta, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius, el Model de Maduresa en Gestió Documental per a la Transparència i la Publicitat Activa

A partir de trenta-sis indicadors, distribuïts en quatre nivells de maduresa i articulats d'acord amb tres línies d'actuació i deu perspectives operatives, el model de maduresa pretén orientar les administracions i organitzacions subjectes a la Llei 19/2014 cap a un seguit de procediments i bones pràctiques, basades en estàndards tècnics i obligacions legals, que permetin assolir una acció de govern transparent de manera creïble, eficient i sostenible.

S'ha obert un període de revisió perquè el conjunt d'associats hi digui la seva. Es poden adreçar suggeriments, esmenes i comentaris al correu electrònic maduresa@arxivers.com

Podeu consultar el model aquí.