FORMACIÓ                                                                                                                                                                                            https://sites.google.com/a/esaged.net/maigd/
MASTER EN ARXIVÍSTICA
I GESTIÓ DE DOCUMENTS

Curso 2016-2017https://sites.google.com/a/esaged.net/mgdtai/

MASTER UNIVERSITARIO 
ON LINE
EN GESTIÓN DOCUMENTAL, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Curso 2016-2017


https://sites.google.com/a/esaged.net/postgrau_gdde/home


El pla de formació de l’ESAGED s’estructura fonamentalment en tres grans eixos; en primer lloc el Màster universitari en arxivística i gestió de documents, de dos anys de durada i 120 crèdits, adequat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i que substitueix l’anterior títol de Graduat Superior. Actualment és en tràmit la formulació d’una nova titulació oficial on line i en llengua castellana.

Segonament, es contempla una formació de caire especialitzat, de nivell superior, concretada en una oferta de quatre postgraus en gestió de documents electrònics, en tractament digital de documents històrics, en gestió, preservació i difusió d’arxius fotogràfics i en direcció executiva de serveis de gestió de documents i arxius, els dos primers de caràcter presencial i en llengua catalana i els altres dos on line i en llengua castellana.

Finalment, l’Escola promou la realització de cursos breus d’especialització, tant presencials com on line, d’entre els quals destaquen el pla de formació en implantació, auditoria i certificació de sistemes de gestió per a documents segons ISO 30300/30301, els cursos de gestió de documents a l’empresa, els cursos bàsics de nocions d’arxivística per a administracions públiques i els cursos de dinamització cultural. També planifica i imparteix cursos in company per a empreses i administracions públiques.