L'ESCOLA SUPERIOR D'ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS                                                                       


L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, va néixer l’any 2002 com a resposta a la pressió del col·lectiu professional del país que reivindicava la formulació d’un projecte docent de nivell universitari que donés resposta a les necessitats de formació. Des del seu inici, l’Escola s’ha constituït com un centre docent, de recerca i de consultoria i assessoria en gestió de documents i arxius, amb una visió integradora i vanguardista de la professió i constituint-se en una iniciativa pionera a l’Estat espanyol. Cal remarcar que l’ESAGED ha estat la primera organització a nivell internacional en assolir la certificació en la ISO 30301 de sistemes de gestió per a documents.

De manera seqüencial i acumulativa s’ha anat bastint un pla docent que abraça el mestratge oficial, diversos postgraus, cursos bàsics i plans de formació específics presencials i on line conformant així una oferta diversa i plural, tant per als qui desitgen formar-se en la disciplina, com per aquells que ja estan integrats al mercat laboral i volen actualitzar els seus coneixements. Per tal de propiciar sinèrgies amb altres institucions i oferir formació a un públic cada vegada més ampli quant a procedència, s’han signat convenis de col·laboració amb universitats de Mèxic, Colòmbia, Equador i Bolivia, amb els arxius generals de la nació de l’Uruguai i la República Dominicana i amb nombroses associacions i organitzacions professionals nacionals i internacionals.

A nivell de recerca, l’ESAGED impulsa diversos projectes relacionats amb l’eficàcia i l’eficiència de un sistema de gestió de documents, amb la nova concepció del terme Arxiu i les seves relacions amb l’art, la ciència i la societat, i d’ençà de l’any 2013 compta amb una línia de recerca específica en gestió de documents i arxius en el Programa de Doctorat en Historia Comparada, Política i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. També impulsa un blog denominat Factor GDA pensat com a espai de debat, reflexió i intercanvi d’informació amb una mirada moderna i plural al concepte de document i arxiu.


Equip Directiu
  • Director: Alfred Mauri Martí
  • President del Consell Assessor: Associació d'Arxivers de Catalunya
  • Coordinació de titulació: Anahí Casadesús de Mingo
  • Coordinació àrea de recerca: Remei Perpinyà Morera
  • Coordinació de formació continuada: Joan Pérez Ventayol
  • Secretària Acadèmica: Roser Fábrega Jurado

Patrocinadors


www.arxivers.com

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a26e56a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=04e6923f01369010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=04e6923f01369010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD

http://document.cat/es-Es/artyplandocument.htmhttp://www.elperiodico.com/


Socis col·laboradors

http://www.magmacultura.com/ca
Entitats en conveni

http://www.arxivers.org/ca/index.php

http://www.escuelamexicanadearchivos.edu.mx/

http://www.aldee.org/es/index.php

http://www.amicsuab.cat/portal1/default.asp