Gràcies!


Més informació en Màster en Arxivística i Gestió de DocumentsUna oportunitat de formació amb sortides professionals i aplicacions a l’empresa i a l’administració pública.
Amb la qualitat i garantia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa, l’informem que les dades recollides en aquest procés han estat incorporades per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat d’aquest centre (FUAB), amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. Li recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació enviant un escrit a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. Edifici Blanc, 2a planta. Vila Universitària-Campus de la UAB. 08193-Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) o bé mitjançant escrit a l’adreça electrònica esaged@uab.cat.