OFERTES DE BEQUES DE PRÀCTIQUES
Els estudis del Màster universitari en Arxivística i Gestió de Documents de l'ESAGED inclouen en el seu pla d'estudis la realització de pràctiques dels alumnes en serveis de gestió de documents i en arxius, amb la finalitat que s'aproximin a l'exercici professional, al mateix temps que adquireixen la seva formació teòrica.

L'ESAGED és oberta a la col·laboració amb empreses, administracions i entitats públiques i privades que estiguin interessades en acollir alumnes per a la realització pràctiques. Es duen a terme mitjançant conveni entre l'ESAGED i l'entitat col·laboradora, d'acord amb els models de conveni de pràctiques acadèmiques o optatives.

Si hi esteu interessats, podeu enviar-nos les vostres propostes mitjançant el formulari següent:

Oferta_de_beca_de_practiques


En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa, l’informem que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat d’aquest centre (UAB), amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. Li recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació enviant un escrit a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. Edifici Blanc, 2a planta. Vila Universitària-Campus de la UAB. 08193-Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) o bé mitjançant escrit a l’adreça electrònica esaged@uab.cat.