RECERCA                                                                                                                                                                                         DocHumAn: Document analysis and knowledge modeling for cultural heritage actions in Pyrenees region.
Es tracta d’una xarxa multidisplicinària formada per experts en àrees de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), del processament d’imatges, i de l’anàlisi de documents i el modelat de coneixement; i experts en àrees de les ciències socials com demografia i arxivística. L’objectiu de la xarxa és potenciar la col·laboració entre investigadors de disciplines diferents dels territoris de la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus) en el context de les humanitats digitals per la catalogació i estudi dels fons documentals que es troben en arxius de la regió pirenaica. 

Finançament: Comunitat de Treball dels Pirineus-DGR. 2014. 

Participants: Centre de Visió per Computadora, ESAGED, Centre d’Estudis Demogràfics, LABRI UMR 5800 Université de Bordeaux, IRIT UMR 5505 Université de Toulouse. 


Molecula. Adaptació i desenvolupament de l’AtoM.
L’objectiu es realitzar les traduccions al català i al castellà de les funcions i menús del programari lliure AtoM respectant la terminologia arxivística, elaborar una plantilla de descripció arxivística d’acord amb la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya i desenvolupar els mòdul de gestió del préstec i d'incidències. 

http://www.molecula-gia.com/

Participants: ESAGED i Grupo Servicio Móvil 


Adaptació i implantació del Sistema de Gestió de Documents de l’Esaged per a l’auditoria i certificació en Sistema de Gestió per a Documents ISO 30301.
L’objectiu és dibuixar un model d’aplicació, desenvolupar els instruments metodològics adequats i assolir la certificació en ISO 30301. Els primers resultats d’aquest projecte s’han publicat a: 
Alberch, Ramon; Casadesús, Anahí; Mauri, Alfred; Perpinyà, Remei. (2014). "ISO30301 Certification for the Graduate School of Archive and Records Management: a pioneering initiative". Girona 2014 : Archives and Cultural Industries, 2nd Annual Conference "ICA"; 9th European Conference on Archives; 13th Image and Research Seminar

Equip de Recerca: Ramon Alberch, Anahí Casadesús, Alfred Mauri i Remei Perpinyà. Duració del projecte: 2012-2014. Finançament: Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. 


Vers l’e-Administració
Simplificació vers l'e-Administració: redisseny i millora d'expedients administratius per unificar procediments, estandarditzar documentació i reduir continguts d'informació.

Podeu consultar aquí els treballs publicats: 
Equip de recerca: 
Dr. Pere-Joan Guiu Rius, Dr. Antoni Puig-Pey Saurí, Marta Fontanet Ambrós, Dr. Alfred Mauri Martí, Dr.a Remei Perpinyà Morera.

Finançament: 
Escola d'Administració Pública de Catalunya


Arxiu, Art, Ciència i Societat
Projecte encaminat a la reflexió sobre el concepte d'arxiu i la seva interrelació amb el món de la comunicació, la ciència i l'art.

Equip de recerca:
Jorge Blasco (Director del projecte), Marcel Pena (Investigador)


Viquiprojecte d'arxivística
Des del curs 2009-2010 els alumnes de Màster en Arxivística i Gestió de Documents porten a terme una pràctica orientada a introduir i millorar la qualitat dels articles de la Viquipèdia referits a conceptes, definicions i terminologia relacionats amb l'arxivística i la gestió de documents.

Podeu consultar des d'aquests enllaços els difrents Viquiprojectes: 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014.


S'ha obert una línia de recerca específica en arxius i gestió de documents dins el Programa de Doctorat en Història Comparada, Política i Social (nou RD 99/2011) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els estudiants que volen fer una tesi doctoral i han superat el Master Oficial en Arxivística i Gestió de Documents poden accedir directament a aquest programa, que ha obtingut la menció d'Excel·lència del Ministeri d'Educació

Podeu consultar la informació en aquesta pàgina.

Tesis inscrites
Josepa Raventós Pajares. "La Gestió de Documents i Arxiu des de l'enfocament organitzatiu i de recursos". Directora: Dra. Remei Perpinyà. 
Inscrita el 13 de desembre de 2013.

Anahí Casadesús de Mingo. "Transparencia, Gestión Documental, Archivos y Corrupción". 
Directora: Dra. Remei Perpinyà. 
Inscrita el 13 de desembre de 2013.

Alejandro Cruces Redondo. "Arxius i Gestió Cultural: Un món per descobrir"
Director: Dr. Alfred Mauri.
Inscrita el desembre de 2014.

Marta Lucía Giraldo Lopera. "Archivos y Derechos Humanos: estudio sobre la memoria registrada del conflicto en Colombia"
Director: Dr. Alfred Mauri.
Inscrita el febrer de 2015.

Paulina Bravo Castillo. “Análisis de políticas archivísticas en Chile, durante la dictadura militar (1973-1990). Su continuidad y repercusión en democràcia”.
Directora: Dra. Remei Perpinyà. 
Inscrita el novembre de 2015.

César Osorio Sánchez. "Memoria histórica, archivos y testimonios en Macondo. Dimensiones socioculturales y pedagógicas de los Archivos de DDHH."
Director: Dr. Alfred Mauri.
Inscrita el febrer de 2016.

El pla d'estudis del Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents (impartit entre 20020 i 2010) contemplava en el seu pla d'estudis la realització optativa d'un treball de recerca. Posteriorment el pla d'estudis del Màster en Arxivística i Gestió de Documents ha fet obligatori aquest requisit per obtenir la titulació.

Podeu consultar a Recercat els que s'han incorporat per a la seva consulta

http://www.recercat.cat/handle/2072/206390

Podeu consultar al nostre web la relació completa dels treballs presentats en ambdues titulacions

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ryUS03j5GWwv-b2FYMeG5qE4s1uHOJIeZw6mZhfUO9A/edit?usp=sharing
En el marc del conveni de col·laboració subscrit entre l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, s’ha creat una beca de recerca anual en arxivística i gestió de documents.

En el curs 2015-2016 s’estan elaborant les dues recerques següents:

Definició d'un model d’indicadors de gestió per a l’avaluació d’un servei d’arxiu i gestió de documents.
Investigador: Oleguer Benaiges Xirinachs
Direcció de recerca: Dra. Remei Perpinyà Morera i Dr. Alfred Mauri Martí

Diagnosi de situació, criteris de classificació i d’organització dels arxius dels Centres d’Estudis de parla catalana.
Investigador: Josep Maria Pallisé Carreté
Direcció de recerca: Dra. Remei Perpinyà Morera i Dr. Alfred Mauri Martí