SITUACIÓ I ACCESSOS                                                                                                                                                


L'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents està situada dins el Campus de la UAB, a l'adreça:

Edifici Blanc - Campus de la UAB · 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona (Spain)
(a la vostra destinació introduiu: Escola Superior d'Arxivística)